شعبه تهران

  • بلوار ارتش - سوهانک - مجتمع آتیساز ۲ - برج زنبق - واحد تجاری ۴
  • shop@hoorpastry.com
  • ۰۲۱-۲۲۴۷۰۵۱۱