استقبال بی نظیر شما از محصولات هور سبب شد در خرداد ماه ۱۴۰۱ شعبه تهران در بلوار ارتش، سوهانک، برج های آتی ساز افتتاح گردد.